Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Regulamin korzystania z kuponów rabatowych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja.

2. Organizatorem Promocji i wystawcą Kuponów rabatowych jest WAMAR SOSENKA MARIAN JAŚKOWIAK MARCIN JAŚKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Poznańska 11, 62-023 Gądki.

3. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat

 

§ 2. Zasady udziału w promocji

 

1. Świąteczny Kupon promocyjny jest ważny przez 45 dni od zakończenia świąt, w ramach których odbyło się przeprowadzenie promocji.

2. Okazując Kupon rabatowy w procesie zakupu w sklepie internetowym lub podczas zakupów w sklepie stacjonarnym, uzyskuje się rabat 30% od kwoty brutto wartości zamówienia.

3. Kupon nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego. Kupon może być wykorzystany raz, tylko i wyłącznie w okresie jego ważności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Firma WAMAR SOSENKA MARIAN JAŚKOWIAK MARCIN JAŚKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie ma obowiązku realizacji kuponu po upływie okresu jego ważności.

5. W ramach promocji zrealizowany może być tylko jeden kupon. Zebranie kilku kuponów nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty przyznanego rabatu.

6. Kupony nie mogą być łączone z innymi Promocjami organizowanymi przez WAMAR SOSENKA MARIAN JAŚKOWIAK MARCIN JAŚKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

6. Ilość kuponów w Promocji jest ograniczona (limitowana).

 

§ 3. Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@modo24.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez WAMAR SOSENKA MARIAN JAŚKOWIAK MARCIN JAŚKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpływu. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji WAMAR SOSENKA MARIAN JAŚKOWIAK MARCIN JAŚKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Uczestnik zostanie powiadomiony zwrotnie pocztą elektroniczną.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

3. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez okres jej trwania na stronach serwisu www.modo24.pl

Menu

Ustawienia